علف کش ها

  • Industry
  • بازدید: 274

گاهی اوقات تنها راه برای خلاص شدن از علف های هرز استعمال علف کش است اما ابتدا روش های دیگر را امتحان کنید. کشیدن، بیل زدن، کشت کردن و کندن زمین معمولاً بدون نیاز به اسپری های شیمیایی علفهای هرز را از بین میبرد.

 علف کش چیست؟ 

علف کش ها مواد شیمیایی هستند که گیاهان را میکشند و یا از رشد آنها جلوگیری میکنند. روشهای کشتن گیاهان مانند انواع گیاهان بسیار متنوع است. اولین راه برای درک بهتر علف کش ها، خواندن نوشته های روی بسته بندی است. روش استعمال ایمن و تأثیرگذار علف کش ها روی بسته بندی نوشته شده است. استفاده از علف کش ها برای مقاصدی غیر از نوشته روی بسته بندی و یا به روشهای غیر از توصیه های بسته بندی غیر قانونی است.

 

 نکاتی برای استفاده ایمن و مؤثر از علف کش ها: 

- در هوای بادخیز و نزدیک منابع آب از علف کش ها استفاده نکنید.

- هنگام استعمال علف کش ها همیشه ماسک، دستکش و آستین های بلند بپوشید.

- از دور بودن کودکان و حیوانات خانگی اطمینان حاصل کنید. 

- علف کش را تنها به مقدار مورد نیاز خریداری کنید و دور از دسترس کودکان نگه دارید.

 

 انواع علف کش ها 

علف کشها به دو دسته انتخابی و غیر انتخابی تقسیم میشوند:

 

 علف کشهای انتخابی : 

تنها انواع خاصی از علفها را از بین میبرند و روی سایر گیاهان تأثیری ندارند.انواع علفهایی که تأثیر میپذیرند و انواع گیاهانی که مصون میمانند معمولا روی بسته بندی نوشته شده است.

 

 علف کشهای غیر انتخابی: 

همانطور که از اسمشان مشخص است، تقریبا تمامی گیاهان را از بین میبرند. علف کشهای انتخابی کمک میکنند که علف های هرز را در باغ خود از بین ببرید، اما علف کشهای غیر انتخابی به شما کمک میکنند که فضایی خالی برای باغ جدید خود ایجاد کنید.

 

علف کشهای انتخابی به دو دسته پیش از جوانه زنی و پس از جوانه زنی تقسیم میشوند:

 

 علف کشهای پیش از جوانه زنی:  جوانه ها را به محض پدیدار شدن از بین میبرند.

 

 علف کش های پس از جوانه زنی:  به برگ گیاهان اضافه میشوند و وارد بافت گیاه می شوند.

بر اساس نوع علف کش زمان استعمال از آن را میتوان تشخیص داد. علف کش های پیش از جوانه زنی به طور معمول در اواخر زمستان یا اوایل بهار استفاده میشوند، اما علف کش های پس از جوانه زنی در بهار وقتی که علف های هرز شروع به رشد می کنند استفاده می شوند.

وقتی از علف کشها استفاده می کنید مراقب گیاهانی که نمیخواهید آسیب ببینند باشید. علف کش های حاوی گلیفوسات برای علف ها و گیاهان سرسخت مناسب هستند، زیرا اکثر گیاهان را از بین میبرند. برای محافظت از باقی پیاهان داخل باغ، یک طوقه مقوا در اطراف علف قرر دهید و سپس علف کش را روی آنها بپاشید.

 

 

چاپ  ایمیل