خاک رس غرق در آب

  • Industry
  • بازدید: 122

چگونه خاک رس اشباع شده از آب را اصلاح کنیم؟

اگر خاک شما غرق در آب است، ممکن است نتوانید گیاهان خود را نجات دهید، اما میتوانید با بهبود زهکشی خاک از مرگ گیاهان جدید در آینده جلوگیری کنید. هرزمان آب و هوا خشک شد، با افزودن کمی مواد ارگانیک ذرات خاک را از یکدیگر باز کنید و زهکشی را تقویت کنید.

اگر ساختار خاک مشکل شما نیست، ممکن است مجبور باشید که روش دیگری پیش بگیرید. میتوانید با حفر خندقی آب را به بخش های پایین تر و یا به دریچه های خیابانی هدایت کنید. روش دیگر نیز کنار آمدن با رطوبت خاک است. در این روش میتوانید با کاشت گیاهانی بومی که آب اضافه را جذب می کنند شرایط خاک را بهبود ببخشید.

چگونه از اشباع شدن خاک رس جلوگیری کنیم؟

جلوگیری از اشباع شدن خاک با ساخت خاکی سالم شروع میشود. توجه داشته باشید که برخی از قسمت های خاک همیشه خیس خواهند ماند. این قسمت ها شامل باتلاق ها و دیگر قسمت های کم ارتفاع هستند. این بخش ها برای گیاهانی که عاشق خاک مرطوب هستند بهترین محل زندگی است. بخش هایی که باتلاقی و یا مسطح نیستند نیز با گذر زمان فشرده میشوند. شما میتوانید با خودداری از راه رفتن روی خاک خیس از فشرده شدن آن جلوگیری کنید. بهتر است که راه های باریکی برای رفت و آمد خود تعیین کنید و در دیگر قسمت های باغ قدم نگذارید.

شما همچنین باید حدالامکان از شخم زدن خاک رس خودداری کنید، زیرا شخم زدن خاک را به ذرات ریز تبدیل میکند که راحت تر فشرده میشوند.

مواد ارگانیک، مانند کامپوست، نیز میتوانند ساختار خاک رس را بهبود ببخشند و از خیس شدن آن جلوگیری کنند. اگر خاک شما بیش از حد رسی است و بهبود آن امکان پذیر نیست، پس بهتر است بستر های مرتفع ایجاد کنید تا بتوانید از هر نوع خاکی برای پرورش گیاهان استفاده کنید.

چاپ  ایمیل