چرا گشنیز طعم صابون می دهد؟

  • Industry
  • بازدید: 58

مانند کلماتی که میتوانند به چند روش تلفظ شوند، برخی از سبزیجات و مواد غذایی نیز ممکن است برای هر فرد طعم متفاوتی داشته باشند

مانند کلماتی که میتوانند به چند روش تلفظ شوند، برخی از سبزیجات و مواد غذایی نیز ممکن است برای هر فرد طعم متفاوتی داشته باشند. گشنیز یکی از سبزیجاتی است که برای هر شخص طعم متفاوتی دارد. در حالیکه برخی از مردم از طعم گشنیز لذت می برند، برای برخی دیگر گشنیز طعم صابون میدهد.

علت این پدیده، وجود آلدئید در برگهای گشنیز است، زیرا آلدئید یکی از ترکیبات شیمیایی استفاده شده در صابون هاست. از سوی دیگر، توصیفات ما از طعم مواد غذایی و سبزیجات به ژنتیک ما بر میگردد، و به دو ژن گیرنده مربوط میشود. این اطلاعات پس از تحقیقات گسترده روی ده ها هزار شخص که نظرات متفاوت درمورد طعم گشنیز داشتند جمع آوری شده است.

اما این دو ژن روی علاقه مندی یا تنفر ما از گشنیز تاثیری ندارند. اگر در روزمره خود مرتبا گشنیز مصرف کرده باشید، به طعم آن عادت کرده اید و احتمالا از آن لذت خواهید برد.

اگر قصد دارید نظر افرادی که از گشنیز متنفرند را تغییر دهید، میتوانید برگهای آن را له کنید، زیرا خرد کردن و له کردن گشنیز باعث آزادی آنزیم هایی میشود که ساختار آلدئید را میشکنند و طعم آن را کاهش میدهند.

یک روش دیگر برای بهبودی طعم گشنیز پختن آن است، زیرا با پختن گشنیز نیز آلدئید ها از بین میروند و طعم دلپذیر تری حکمفرما میشود.

چاپ  ایمیل