انواع علف های هرز

  • Industry
  • بازدید: 256

علفهای هرز رخداد رایجی در باغ ها و باغچه ها هستند. ممکن است بسیاری از آنها را بشناسید، اما انواعی هستند که ممکن است برایتان آشنا نباشند. آشنایی با رایج ترین انواع آنها میتواند در از بین بردن آنها به شما کمک کند.

 چگونه انواع علف های هرز را تشخیص دهیم؟ 

برای تشخیص گونه علف هرز و کنترل آنها باید چگونگی رشد آنها را درک کنیم. مانند باقی گیاهان، علف های هرز فصلی و یا سالانه هستند. کنترل علف های هرز فصلی ساده‌تر است. با وجود اینکه آنها سریع رشد میکنند، اما ریشه آنها معمولاً سطحی است و همین موضوع به شما کمک میکند که آنها را راحت تر بکنید.

 بعضی از علفهای هرز فصلی عبارتند از : 

حشیشه القزاز

علف انگشتی

فرفیون

هفت بند

چمن گره ریش

علفهای سالانه ریشه های عمیق تری دارند، مانند ریشه های عمودی و از بین بردن آنها سخت است. بعلاوه این نوع علفها هر ساله بازمیگردند، مخصوصاً اگر ریشه های آنها از بین نرفته باشد. بعضی از گیاهان رایج همیشگی عبارتند از:

شبدر

گزنه

قاصدک

بارهنگ

گیاهان کرک دار(مانند گل مرا فراموش نکن)

پاپیتال خاکی

یکی از روش های شناخت علف های هرز، بررسی دقیق خاک باغ است. بعضی از علف ها در خاک های بخصوصی رشد میکنند. تعدادی از رایج ترین علف ها عبارتند از:

 قاصدک ها: 

آنها در هر باغ و باغچه ای دیده میشوند. ریشه های عمود و عمیقی دارند و کنترل آنها بسیار سخت است زیرا از طریق سربذر سفیدشان تکثیر میشوند.

 علف انگشتی: 

این نوع علف هرز بدترین کابوس باغبان ها هستند. هر تابستان پدیدار می شوند و ساقه بنفش رنگ و سربذرهای تیز دارند.

فرفیون: 

نقطه بنفش رنگی در مرکز برگ هایشان دارند و شیره گیاهی شیری رنگ دارند که در پوست های حساس باعث آلرژی میشود. این علفهای فصلی به راحتی از خاک مرطوب کنده میشوند.

حشیشه القزاز: 

این نوع علف ها گل های سفید و پنبه مانند دارند. این علف در کمبود نیتروژن رشد میکند و معمولاً با افزایش نیتروژن خاک میتوان رشد آنها را کنترل کرد.

 گزنه: 

گزنه ها انواع مختلفی دارند و اطراف باغ یا مزارع باز رشد می کنند. آن ها به سرعت تکثیر میشوند و هنگام تماس با پوست سوزش ایجاد میکنند.

باهرنگ برگ پهن: 

این نوع علف ها کوتاه رشد می کنند و برگهای پهن دارند.

 هفت بند: 

این نوع علف ها فصلی رشد میکنند و در پیاده روها دیده میشوند. معمولاً در خاک های خشک و فشرده رشد میکنند. هفت بند ریشهای زیاد، برگ های سبزآبی و گلهای سفید ریز دارند. ممکن استبا فرفیون اشتباه گرفته شوند اما هفت بندها شیره تولید نمی کنند ولی بذرهای زیادی تولید میکنند که با هوادهی سالانه کاهش پیدا میکنند.

 پاپیتال خاکی: 

این علف را به سختی میتوان کنترل کرد زیرا این گیاه برگ های دالبر شکل دارند و روی سطح خاک میخزند و در مکان های سایه دار و مرطوب رشد میکنند.

 چمن گره ریش: 

برگ های سبز رنگ و طول رشد کوتاهی دارد که در هوای سرد و مرطوب رشد میکنند. این نوع علف معمولاً در هوای گرم و خشک میمیرد.

 

 

چاپ  ایمیل