انواع خاک و تفاوت های آنها

  • Industry
  • بازدید: 215

در مورد طبقه بندی انواع خاک اتفاق نظر وجود ندارد و باید در نظر داشته باشید که صنعت های مختلف انواع خاک خود را دارند.

انواع خاک ها معمولاً با توجه به محتویات خاک نامگذاری میشوند، مانند: ماسه، رس ، سیلت. انواع خاک از این سه نوع اصلی ریشه میگیرند. برای درک تفاوتها باید به اندازه ذرات خاک توجه کنیم، هرچه ذرات کوچکتر باشند، هوای کمتری بین آنها نفوذ میکند و محکمتر به هم میچسبند که این موضوع از خصوصیات خاک رس است.

 نگاهی به تفاوت های سه نوع اصلی خاک: 

ماسه:

این نوع خاک آسان کشت میشود، از مواد معدنی کمی برخوردار است، به سرعت خشک میشوند، پس از زمستان به سرعت گرم میشود. به سختی آب را حفظ میکند.(مدت زمان جذب آب : 0.6 اینچ بر ساعت)

رس:

این نوع خاک به سختی کشت میشود، مواد معدنی زیادی دارد، به آرامی خشک میشود اما ترک میخورد. پس از زمستان آهسته گرم میشود و آب را مدت زمان زیادی حفظ میکند. (مدت زمان جذب آب : 0.1 اینچ بر ساعت)

سیلت:

این نوع خاک به راحتی کشت میشود، مواد معدنی کافی دارد و به سرعت خشک نمیشود اما ترک میخورد و برای جریان بهتر هوا نیازمند شخم زدن است، پس از زمستان به سرعت گرم میشود. آب را برای مدت طولانی حفظ نمیکند اما رطوبت مناسبی در خود نگه میدارد. (مدت زمان جذب آب : 0.3 اینچ برساعت)

اینطور به نظر میرس که خاک سیلت دارای ترکیب مناسب برای نیازهای کشاورزی است. با این وجود، دمای بالا و کمبود آب، ممکن است در امر کشاورزی برای شما مشکل ایجاد کند اما اگر خاک سیلت را با ماسه مخلوط کنید، نتیجه بهتری خواهید داشت. در مورد خاک رس هم مخلوط کردن آن با ماسه میتواند مناسب باشد.

در کنار ماسه، رس و سیلت، سه نوع دیگر خاک نیز وجود دارند : خاک پیت، خاک آهک دار، خاک لومی.

خاک پیت:

این نوع خاک حاوی کود طبیعی است و در کنار رودخانه، مرداب و جنگل ها پیدا میشود.

خاک آهک دار:

این نوع خاک حاوی کربنات کلسیم است. خاصیت قلیایی دارد و برای رشد گیاهانی که به خاک اسیدی نیازمند هستند مناسب نیستند اما اگر زمین را اسیدی کنید یا گیاهانی که خاک قلیایی نیاز دارند بکارید، نتیجه خوبی خواهید گرفت.

برای باغبانی، درخت لیمو یا آزالیا که خاک با خاصیت اسیدی بالا نیاز دارند، هر چقدر برای رشد آنها داخل خاک قلیایی تلاش بکنید به نتیجه ای نمی رسید اما با استفاده از کودها میتوانید PH خاک را تنظیم کنید و گیاهانی که از این نوع خاک بهره میبرند را در آن بکارید.

خاک لومی:

این نوع خاک بهترین انتخاب کشاورزان است. انواع خاکها از جمله رس ، ماسه ، سیلت و بهترین ترکیبات مثبت و منفی این نوع خاکها در خاک لومی یافت میشود. از این نوع خاک به عنوان مناسب ترین نوع خاک برای باغبانی یاد میشود زیرا نیازمند مخارج اضافه نیست. نمونه معمول این خاک حاوی 40% سیلت، 40% ماسه، 40% رس است.

 

چاپ  ایمیل