آماده سازی زمین برای کشت سیب زمینی

  • Industry
  • بازدید: 69

کاشت سیب زمینی باید در خاکی غنی، با ساختار آزاد، و زهکشی قوی انجام شود که pH اسیدی بین ۵.۸ الی ۶.۵ داشته باشد

کاشت سیب زمینی باید در خاکی غنی، با ساختار آزاد، و زهکشی قوی انجام شود که pH اسیدی بین ۵.۸ الی ۶.۵ داشته باشد. بین یک تا شش ماه پیش از کاشت سیب زمینی، خاک را تا عمق ۲۰ الی ۳۱ سانتی متر شخم بزنید و ۸ الی ۱۰ سانتی متر کامپوست یا کود ارگانیک که ترکیب ۱۰-۱۰-۵ دارد به آن بیافزایید (هر ۹ متر مربع ۲ کیلوگرم کود ارگانیک). شما همچنین میتوانید، با افزودن ۸ الی ۱۰ سانتی متر کامپوست یا کود مرغی ساختار خاک را بهبود ببخشید.

هنگامی که زمین را برای کشت آماده میکنید، به یاد داشته باشید که سیب زمینی ها به تغذیه زیادی نیاز دارند، بنابراین افزودن مواد غذایی کافی در همان ابتدا بسیار مهم است. میتوانید تمامی افزودنی ها را با خاک شخم بزنید و مرتبا آن را زیر و رو کنید.

در ضمن، هنگام اماده سازی زمین، تمامی سنگ های درست و کلوخ ها را با چنگک از خاک خارج کنید تا مطمئن شوید ساختار آن لطیف تر است. سپس زمین را به خوبی آبیاری کنید تا مطمئن شوید که زهکشی آن به اندازه کافی خوب است، اگر زهکشی خاک ضعیف بود، باید از کمی کود ارگانیک و ماسه  پاکیزه به آن اضافه کنید.

زهکشی عامل بسیار مهمی در کشت سیب زمینی است، زیرا سیب زمینی ها به راحتی در خاک خیس پوسیده میشوند. به همین علت، بسیاری از کشاورزان سیب زمینی را بالای تپه ها می کارند تا مطمئن شوند که از هرگونه منبع آب طبیعی یا زیرزمینی بالاتر هستند. برای این کار میتوانید سطح کشت سیب زمینی تا بین ۲۵ الی ۳۱ سانتی متر بالاتر ببرید.

چاپ  ایمیل