نکات مربوط به نگهداری آفتکش ها

  • Industry
  • بازدید: 260

هرگز آفتکش ها را در ظرفهای خالی مواد غذایی قرار ندهید. آنها را در همان ظروف اصلی خود نگه دارید. اگر مقداری آفتکش از ظرف بیرون ریخته است، سریعاً آن را پاک کنید و با آب آن را نشویید. در عوض، اندکی خاک اره، سنگ جاذب (ورمیکولیت) یا خرده کاه بپاشید. سپس آن را توی کیسه زباله بریزیدو دور بیاندازید. دستمال و تجهیزاتی که برای پاک کردن آفتکش ها استفاده کردید نیز زباله محسوب میشوند.

 استفاده از آفتکش در محیط های بسته 

- با خواندن توصیه های روی بسته بندی، از اینکه آفتکش را میتوان در محیط بسته استفاده کرد اطمینان حاصل کنید. هرگز آفتکش هایی که برای محیط باز استفاده میشوند را در محیط بسته به کار نبرید.

- از سیستم های تهویه هوا استفاده کنید. اگر روی بسته بندی ذکر شده است، پس از استعمال آفتکش، تمامی پنجره ها را باز و فن ها را روشن بگذارید. اگر آفتکش در هوای

ساکن و کاملا بسته عمل میکند. پس از استفاده از محل خارج شوید. حیوانات خانگی و خانواده خود را تا مقدار زمان ذکر شده روی بسته بندی از محل دور نگه دارید.

- آفتکش را فقط به محل های محدود مانند ترک ها اسپری کنید.هرگز دیوارها، زمین و سقف ها را تماماً اسپری نکنید، مگر اینکه روی بسته بندی تجویز شده باشد.

 استفاده از آفتکش در محیط های باز 

 - انحراف، حرکت آفتکش ها به دور از گیاهان است. باید همیشه طبق دستورالعمل های بسته بندی عمل کنید تا از انحراف آنها جلوگیری کنید.

- هرگز آفتکش ها را در هوای بادخیز استفاده نکنید یا زمانی که بادها به جهات مختلف می وزند.

- از نازل های دانه درشت برای سر اسپری استفاده کنید. دانه های بزرگتر از انحراف آفتکش جلوگیری میکنند.

- آفتکش را تا حدالامکان نزدیک به محل موردنظر اسپری کنید تا همزمان محل را به خوبی پوشش دهید و همچنین از انحراف خودداری کنید.

- آفتکش را در هوای خیلی گرم استتفاده نکنید. ذرات فعال آفتکش در هوای گرم بخار میشوند و به سمت سایر محیط ها شناور میشوند.

- استفاده بیش از حد از آفتکش ها باعث حرکت آنها و نفوذشان در آب میشود. آگر منبع آبی آلوده شود، پاک کردن آنها بسیار سخت است.

-اسپری بیش از حد روی گیاهان و میوه ها ذرات مخربی باقی میگذارد.

- برای اینکه متوجه شوید آفتکش باید با آبیاری وارد محل موردنظر شود یا خیر، روی بسته بندی را بخوانید.

- هرگز آفتکش را نزدیک به چاه ها، مخازن آب های طبیعی مانند چشمه ها و جویبارها استفاده نکنید.

-آفتکش را به گیاهانی که به آن نیاز ندارند اسپری نکنید.

- بعضی از آفتکش ها برای گرده افشانی مضر هستند، پس نکات ذکر شده روی بسته بندی را بخوانید تا در زمان مناسب از آنها استفاده کنید.

- هنگام مداوا کردن درختان، به لانه پرندگان اسپری نزنید.

- هنگام اسپری کردن گیاهان خوراکی و باغ خود، طبق دستورالعمل روی بسته بندی عمل کنید. زمان اسپری کردن نسبت به نوع آفتکش و گیاه فرق میکند.

 پس از استعمال آفتکش در محیط های باز و بسته 

- برای پاک کردن ذرات باقی مانده از ابزار و تجهیزات خود، از سطل اب استفاده کنید.

- قوطی آفتکش را با آب پر کنید و سپس آن را در محل مناسب دور بیاندازید.

- دستکش های عایق و چکمه های پلاستیکی خود را کاملا بشویید.

- برای جلوگیری از تماس آفتکش با دستان خود، دستکش ها را قبل از درآوردن بشویید.

- برای جلوگیری از ورود آفتکش به داخل خانه، قبل از وارد شدن چکمه های خود را بشویید.

- هر بخشی از بدنتان که با آفتکش تماس داشته است راا به خوبی بشویید.

- لباسهای آلوده به آفتکش را با سایر البسه افراد خانواده توی ماشین لباسشویی نریزید.

- پس از هربار استفاده تجهیزات خود را بشویید.

- اگر کس دیگری مسئول شستشوی ابزار و تجهیزات شماست، نکات ایمنی را به ایشان گوشزد کنید.

- البسه ای که به آفتکش اشباع شده است را داخل کیسه پلاستیکی قرار دهید و به سطل زباله بیرون از خانه بیندازید.

- نتایج استعمال آفتکش را بررسی کنید.اگر آفت ها همچنان باقی هستند، از آفتکش دیگری یا از روش غیر شیمیایی و یا ترکیبی از روشهای شیمیایی و غیرشیمیایی استفاده کنید. برای بار دیگر ذکر می کنیم که استفاده بیش از حد از آفتکش تاثیر بهتری نخواهد داشت. استعمال بیشتر از حد تجویز شده غیر قانونی است.

چاپ  ایمیل