پرورش ذرت در خانه

  • Industry
  • بازدید: 77

کاشت و پرورش ذرت در خانه را باید با بذر شروع کنید، و گونه ی کوتاه قد را انتخاب کنید تا بتوانید فضای کافی برای رشد آن را فراهم کنید

کاشت و پرورش ذرت در خانه را باید با بذر شروع کنید، و گونه ی کوتاه قد را انتخاب کنید تا بتوانید فضای کافی برای رشد آن را فراهم کنید.

هنگام پرورش ذرت در خانه باید تمامی مواد معدنی مورد نیاز آن را شما شخصا برای آن تهیه کنید. برای این کار کامپوست حیوانی، یا کود حیوانی به خاک گلدان بیافزایید. زیرا ذرت برای رشد به تغذیه ی زیاد و مناسب نیاز دارد. در ضمن، جوانه ذرت به راحتی به خاک جدید عادت نمی کند، بنابراین بهتر است که بذرها را مستقیم در گلدان یا ظرف مورد نظر بکارید، و دیگر آنها را جا به جا نکنید.

ظرف یا گلدان مدنظر شما باید فضای کافی برای ۴ تا ۵ ساقه ذرت داشته باشد. از همین رو میتوانید از تشت های بزرگ یا دیگر ظرفهایی که فضای کافی دارند استفاده کنید.

بذر های ذرت را با فاصله ۱۰ تا ۱۳ سانتی متر از یکدیگر و در عمق ۲/۵ سانتی متری بکارید. هرزمان عمل کاشت به پایان رسید، بذرها را در آفتاب کامل قرار دهید. اگر نور کافی در خانه وجود ندارد، از لامپ های رشد گیاه یا لامپ های فلورسنت استفاده کنید. این لامپ ها باید تا حد ممکن به ذرت ها نزدیک باشند. هرچقدر لامپ مصنوعی بیشتری استفاده کنید، ذرت ها بهتر رشد میکنند.

بذرها را هر هفته بررسی کنید و مرتبا آنها را آبیاری کنید. اما توجه داشته باشید که ذرتی که در فضای بسته پرورش پیدا میکند به آب کمتری نسبت به ذرت فضای باز نیاز دارد. بنابراین در مقدار آبیاری دقت داشته باشید تا از پوسیدگی ریشه ها جلوگیری کنید.

چاپ  ایمیل