تفاوت گیاهان پوششی و کود سبز

  • Industry
  • بازدید: 70

▪️گیاهان پوششی:
گیاهان پوششی گیاهانی هستند که برای بهبود حاصلخیزی و ساختار خاک پرورش داده میشوند. این گیاهان همچنین نقش عایقی دارند و در تابستان خاک را خنک و در زمستان خاک را گرم نگه می دارند.

▪️کود سبز:
کود سبز زمانی بوجود می آید که گیاهان پوششی با خاک مخلوط میشوند. کود سبز نیز مانند گیاهان پوششی مقدار مواد معدنی خاک را افزایش میدهند.

▪️تفاوت کود سبز و گیاهان پوششی چیست؟
گرچه نامهای "گیاه پوششی" و "کود سبز" اغلب به یک چیز اشاره دارند، اما هرکدام به موضوع متفاوتی اشاره دارند.

در واقع تفاوت کود سبز و گیاه پوششی این است که گیاه پوششی گیاهی است که مانند هر گیاه دیگری پرورش داده میشود، اما کود سبز به بقایای گیاهان پوششی اشاره دارد که داخل خاک مخلوط میشوند و شخم زده میشوند.

گیاهان پوششی معمولا با نام "گیاه کود سبز" نیز شناخته میشوند، زیرا به طور کلی برای بهبود ساختار خاک، کاهش وجود علف های هرز، و مراقبت از خاک دربرابر باد و آب پرورش داده میشوند.

گیاهان پوششی همچنین حشرات مفید را به باغ جذب میکنند، و نیاز شما به حشره کش و آفت کش شیمیایی را کاهش میدهند.

از سوی دیگر کود سبز علاوه بر تمام موارد بالا محیط مناسبی برای رشد کرم ها و ارگانیسم های خاک ایجاد میکند.

چاپ  ایمیل