بیماری های رایج درخت کیوی

  • Industry
  • بازدید: 96

پوسیدگی طوقه و ریشه فیتوفتورا:

خاک خیس با زهکشی ضعیف و رطوبت بیش از حد علت اصلی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ی فیتوفتورا هستند. این بیماری را به راحتی می توان از قرمز و قهوه ای شدن ریشه ها و طوقه ی گیاه تشخیص داد. برای درمان پوسیدگی طوقه و ریشه فیتوفتورا بایستی رطوبت خاک را کنترل کنید. گاهی اوقات قارچ کش ها نیز در درمان این بیماری موثر هستند.


پوسیدگی بوتریتیسی میوه:

این بیماری با نام کپک خاکستری نیز شناخته میشود، و باعث نرم شدن و پژمرده شدن میوه های بالغ گیاه میشود، و همچنین باعث تشکیل برآمدگی های خاکستری رنگ در انتهای ساقه ها میشود. این بیماری در آب و هوای بارانی و یا مرطوب تشدید میشود. اگر قارچکش را پیش از فصل برداشت به گیاه اسپری کنید، احتمال درمان و پیشگیری از این بیماری بیشتر میشود.


گال طوقه:

این بیماری باکتریایی از طریق زخم ها وارد گیاه میشود. بنابراین بهترین روش جلوگیری از گال طوقه کاهش آسیب های وارد به درخت است. هیچ درمان شیمیایی برای گال طوقه وجود ندارد، و همین موضوع باعث تضعیف گیاهان، کوچک شدن برگها و کاهش میوه های درخت میشود.


شانکر خونین:

همانطور که از نام آن پیداست، این بیماری با شانکر های زنگ زده روی شاخه ها تشخیص داده میشود، که از آنها مایعی قرمز رنگ ترشح میشود. این بیماری با کوتاه کردن شاخه های بیمار کنترل میشود.


پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه:

درختان کیوی که به بیماری پوسیدگی ریشه آرمیلاریا مبتلا شده اند، رشدشان متوقف شده و توده ای سفید، یا قهوه ای که مانند بند کفش است زیر و یا اطراف تنه ی آن ایجاد میشود. این بیماری قارچی که در خاک پرورش پیدا میکند هنگام رطوبت بیش از حد تقویت میشود.

چاپ  ایمیل