پاکسازی خاک با گیاهان

  • Industry
  • بازدید: 102

امروزه به جای عملیات پاکسازی خاک که مقدار زیادی از خاک را هدر میدهد، گیاهانی مورد استفاده قرار میگیرند که میتوانند به خوبی آلودگی ها را جذب کنند...

 پاکسازی خاک با گیاهان 

 

پاکسازی خاک با گیاهان یک روش طبیعی و مناسب برای زدودن آلودگی از خاک است. آلودگی هایی که از معادن آهن یا پالایشگاه های پتروشیمی سرچشمه میگیرند خاک را مضر و غیرقابل استفاده میکنند.

یک روش ساده برای خلاص شدن از این آلودگی ها، جابه جا کردن خاک آلوده است که طبیعتاً مشکلاتی به همراه دارد. ممکن است فضای کافی برای جداکردن خاک آلوده نداشته یاشید، در این صورت، راه دیگر استفاده از گیاهان است. میتوانید گیاهانی که مواد مضر را جذب میکنند را در خاک آلوده قرار دهید و پس از اینکه تمامی آلودگی ها را جذب کردند آنها را بسوزانید. خاکستر باقیمانده از این گیاهان کم حجم هستند پس میتوانید آنها را به راحتی توی یک محفظه کوچک نگه دارید. این روش برای فلزات سمی که پس از سوزاندن گیاهان از بین نمیروند مناسب است.

 

چگونگی پاکسازی خاک توسط گیاهان 

 

گیاهان بسته به نوعشان به روش های مختلفی مواد مضر را از خاک خارج میکنند. محققان در استرالیا یک نوع گیاه به نام کرس گوش موشی را مورد بررسی قرار دادند و در گونه ای از این گیاه حساسیتی نسبت به کادمیوم خاک مشاهده کردند. محققان پس از بررسی گونه هایی که DNA متفاوت داشتند، موتوجه شدند که گونه هایی که سالم تر هستند میتوانند به راحتی موادمضر را از خاک جذب میکنند و به یک نوع پروتئین متصل کنند و در فضای خالی داخل سلول های خود ذخیره کنند. در این حالت این مواد دیگر برای گیاه ضرری ندارند.

 

گیاهان مناسب برای خاک آلوده 

بعضی از این گیاهان عبارتند از:

آفتابگردان که مخصوص جذب تشعشات اتمی در فاجعه چرنوبیل بودده است.

گیاه خردل میتواند سرب را جذب کند و در زمین بازی کودکان استفاده میشود.

درخت بید فلزات مضر را به خوبی جذب میکند و همراه با آن آلودگی های شیمیایی پالایشگاه های پتروشیمی را جذب میکند.

سنجد نیز در خاک اسیدی میتواند فلزات مضر را جذب کند.

گیاهان دریایی نیز میتوانند فلزات زیادی را از خاک خارج کنند، مانند سرخس آبی و سنبل آبی.

برای هر باغبانی داشتن تعدادی از این گیاهان در زمین مناسب است اما با این وجود اگر ترکیبات مضر در خاک خود دارید میتوانید برای مشاوره با یک متخصص نیز تماس بگیرید. 

 

 

چاپ  ایمیل