نکاتی درباره پیشگیری از آلودگی خاک

  • Industry
  • بازدید: 67

هنگام کار با خاک دستکش بپوشید تا از آلودگی خاک و آلودگی دستان خود جلوگیری کنید

- هنگام کار با خاک دستکش بپوشید تا از آلودگی خاکو آلودگی دستان خود جلوگیری کنید.

- آلودگی باغ را به محیط خانه منتقل نکنید. تمامی محصولات خود را به خوبی بشویید، پوست محصولات زمینی را جدا کنید، برگهای خارجی گیاهان خوراکی را جدا کنید.

- اگر در نزدیکی ریل قطار یا جاده زندگی میکنید، با ساخت دیوار یا حصار اطراف باغ خود از آلوده شدن خاک توسط بادهای آلوده جلوگیری کنید.

- خاک خود را با مالچ بپوشانید تا از تشکیل گردوغبار روی خاک چلوگیری کنید، مقدار علف های هرز را کاهش دهید، ساختار خاک را بهبود ببخشید، دما و رطوبت خاک را حفظ کنید.

- از بسترهای مرتفع استفاده کنید که با سیمان، بلوک، یا آجر ساخته شده اند و در برابر پوسیدگی مقاوم هستند. استفاده از بسترهای مرتفع در هر شرایطی بهترین گزینه است، اما کاملا بی نقص نیست. آلودگی همچنان ممکن است توسط رفت و آمد مردم، و وزش باد به خاک منتقل شود،و یا توسط افراد تنفس شود. در ضمن، ممکن است ریشه های گیاهان کاشته شده در بستر مرتفع به خاک آلوده ی زیر بستر نفوذ کنند و آلوده شوند. بنابراین میتوانید انتهای بستر مرتفع را با یک پوشش ژئوتکستایل بپوشانید و سپس بستر را با خاک پاکیزه پر کنید.

چاپ  ایمیل