نکات مربوط به نگهداری آفتکش ها

هرگز آفتکش ها را در ظرفهای خالی مواد غذایی قرار ندهید. آنها را در همان ظروف اصلی خود نگه دارید. اگر مقداری آفتکش از ظرف بیرون ریخته است، سریعاً آن را پاک کنید و با آب آن را نشویید. در عوض، اندکی خاک اره، سنگ جاذب (ورمیکولیت) یا خرده کاه بپاشید. سپس آن را توی کیسه زباله بریزیدو دور بیاندازید. دستمال و تجهیزاتی که برای پاک کردن آفتکش ها استفاده کردید نیز زباله محسوب میشوند.
نکات ایمنی برای استفاده از آفتکش ها

نکات ایمنی برای استفاده از آفتکش ها

آفتکش ها میتوانند از طریق تنفس، دهان، چشمها و یا پوست وارد بدن شوند. پوست معمولاً بیشتر از سایر نقاط در معرض آفتکش ها قرار دارد، پس باید توجه داشته باشید که تا حد ممکن پوست خود را بپپوشانید. پیش از باز کردن در آفتکش، البسه مناسب و ایمن بپوشید.

علف کش ها

گاهی اوقات تنها راه برای خلاص شدن از علف های هرز استعمال علف کش است اما ابتدا روش های دیگر را امتحان کنید. کشیدن، بیل زدن، کشت کردن و کندن زمین معمولاً بدون نیاز به اسپری های شیمیایی علفهای هرز را از بین میبرد.

شیمی کشاورزی

مواد شیمیایی کشاورزی شامل : آفت کش، حشره کش، علف کش، قارچ کش، ضد انگل ، کودهای ترکیبی، هورمونها، کودهای حیوانی و سایر موادهای مخصوص رشد گیاه هستند. کیفیت و استاندارد محصولات کشاورزی با استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی بهبود می یابند.  

آشنایی با انواع کودهای کشاورزی

یک باغبان خوب اهمیت کود خوب را میداند. تشخیص کود مناسب برای گیاهان به شما کمک میکند که رشد باغ خود را افزایش دهید. برای شناخت تاثیرات کودها بر گیاهان خود، باید ابتدا با انواع کودها آشنا شوید.