Loading...
مقالات
کشاورزی به سرمایه گذاری نیاز دارد نه یارانهبیشتر کشورهای پیشرفته و صنعتی، سیاست‌های حمایتی کشاورزی با استفاده از یارانه‌ها را در دستور کار خود دارند.
کشاورزی زیستی (کشاورزی ارگانیک، طبیعی یا آلی)کشاورزی زیستی (کشاورزی ارگانیک، طبیعی یا آلی)، نوعی کشاورزی است که در تولید و فرآوری محصولات آن از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونیها و دستکاری‌های ژنتیکی استفاده نشود و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده‌های طبیعی (همچون کود زیستی، کمپوستها، حشرات سودمند، ریزاندامگان کارآ یا EM) باشد
آثار کمبود عناصر و ریز مغذی ها در برگکمبود عناصر مانند، آهن،کلسیم،پتاسیم و ...
تیلر چیست؟یکی از ماشین‌های سبک کشاورزی است. با تیلر کارهای بسیاری را می‌توان انجام داد.
کنترل و دفع آفات بیولوژیک و اورگانیکدفع آفات نباتی به روش مبارزه بیولوژیک
    پست الكترونيكي :
    محصولات پرفروش
    شرکت ندای فناوری طراحی و توسعه توسط شرکت طراحی سایت ندای فن آوری طراحی وب سایت